Пускател ЗВЕЗДА-ТРИЪГЪЛНИК

Пускател звезда-триъгълник с кутияPDF брошура на софт стартерите CSXiЦенова листа

Valiadis България предлага пускатели "звезда-триъгълник" за плавен пуск на електродвигатели. Поддържаме на склад фабрично окабелени пускатели за електродвигатели с мощност до 75kW. При заявка от страна на клиента и когато натоварването и приложението на машината позволяват, можем да изработим и пускатели за по-голяма мощност.

Пускане на електродвигател звезда-триъгълник (star-delta) се осъществява чрез превключване на статорната намотка от свързване "звезда" в свързване "триъгълник" по време на развъртане, т.е. когато е предвидено при нормална работа на електромотора статорната му намотка да бъде свързана в "триъгълник". Това означава намотката на всяка фаза да бъде захранена не с фазното, а с линейното напрежение на мрежата, към която ще се включва електродвигателя.

За да се пусне асинхронен електродвигател по този начин е необходимо номиналното напрежение означено на табелката да бъде "Δ/Y 380/220V" и в клемната кутия на ел. двигателя да бъдат изведени 6-те края на фазните намотки.

Начин на работа

В началото статорната намотка се свързва в "звезда". Работата на ел. двигателя тук представлява пускане при понижено напрежение с всичките му предимства и недостатъци. За да може да се развърти работният механизъм, въртящият момент трябва да бъде по-голям от съпротивителния за всички стойности на хлъзгането. Това означава, че изравняването на момента на електродвигателя със съпротивителния момент трябва да настъпи в стабилната част от характеристиката на двигателя. 

Характеристики на електродвигател звезда и триъгълник

На графиките са показани случаите преди момента на равновесие (а) и в стабилната част на характеристиката на двигателя (б). На графиката (б) е показан случай, когато са изпълнени и двете условия за правилно превключване, т.е. изравняването на моментите става в стабилната част на характеристиката. Вижда се, че стойността и продължителността на пусковия ток в свързване "триъгълник" са малки, а това е от значение за захранващата мрежа.

При този начин на пускане в сравнение с директното пускане (свързване на намотките в "триъгълник"), приложеното към отделните фази на намотката напрежение се намалява √З пъти (около 58% от захранващото). В резултат на това фазния пусков ток на статорната намотка се намалява също √з пъти, а пусковият момент - 3 пъти.

  • Пик на тока I = 1,5 до 2,6 пъти номиналния ток;
  • Пик на момента М = 0,2 до 0,5 номиналния момент.

При ускоряване на ел.двигателя скоростта му ще се стабилизира, когато неговият нарастващ момент стане равен на съпротивителния. Това обикновенно става при около 75-85% от номиналната скорост. В този момент пускателят ще изключи контактора "звезда" и ще включи контактор "триъгълник", което води до включване на намотките към пъпното захранващо напрежение и работата на двигателя преминава към нормалните му характеристики.
Времето за работа в "звезда" се управлява от таймер, който се настройва по предписание от 0 до 30 секунди, в зависимост от типа на задвижването, за да се даде оптимален период за работа в режим "звезда" (превключване при равновесна скорост). От особена важност е също и преходното време от "звезда" към "триъгълник", за което специлизирания таймер е проектиран да осигури период 30-50 ms между отварянето на контактор "звезда" и затварянето на контактор "триъгълник". Това позволява да бъдат потушени дъгите по време на превключването. Двата контактора трябва да са механично и електрически блокирани, за да се предотврати едновременното им включване.

При изключване на контактор "звезда" токът към електродвигателя се прекъсва до включването на контактор "триъгълник". Тъй като намотките са с голяма индуктивност това изпреварва токовия удар, който макар че е краткотраен, има достатъчно висока стойност (в зависимост от типа на електромотора).

Приложения

Пускателите "звезда-триъгълник" се прилагат при машини, които нямат висок съпротивителен момент при пускане, или които нормално се пускат на празен ход. Относително високия пик на тока по време на прехода от "звезда" в "триъгълник", който е характерен за този вид пускане, означава, че където трябва да бъдат използвани големи електродвигатели над определени категории, са необходими някои форми за ограничаване на тока:
- въвеждане на закъснение от 1-2 секунди по време на преминаването от "звезда" в "триъгълник", което ефективно ще редуцира нивото на пика на преходния ток. Трябва да се отбележи обаче, че това решение може да се използва само при товари с ниска инерция, за да се избегне твърде голямото спадане на скоростта по време на прехода.
- пускане на 3 етапа, "звезда-триъгълник" + активно съпротивление при "звезда".
Преходният пик на тока все още съществува, но неговата стойност се ограничава чрез активните съпротивления, които са във веригата за около 3 секунди след преминаването от "звезда" към "триъгълник".
- пускане "звезда-триъгълник" + активни съпротивления и затворен преход.
Групата активни съпротивления се включва във веригата преди да отвори
контактор "звезда". По този начин токът на двигателя практически не се прекъсва никога и така също се елиминира пика на прехода.

За повечето приложения с тежко пускане най-добре ще бъде да бъдат използвани подходящи електронни блокове за плавно пускане софт-стартери("Soft start"), за да се постигне най-доброто за съответния електродвигател.ГЪЛНИК"

2024 © ЕЛИН Инженеринг ООД - ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ