Независимо охлаждане за електродвигатели

Комплектите за независимо охлаждане на електродвигатели се използват в случаите, когато скоростта на ел. двигателите се регулира от честотни управления за скорости по-ниски или по-високи от номиналните.

Намират приложения и в при режими на работа с голям брой пуск/стопове или променливи натоварвания.

Принудителното охлаждане на електродвигатели VALIADIS се състои от отделен (по-малък и с независимо захранване) трифазен електродвигател, на който е монтирана подходяща вентилаторна перка съобразена с габарита и изискванията за охлаждане на електродвигателя.
Комплектът включва и нов по-дълъг вентилационен капак, който позволява освен моторът и перката за принудително охлаждане, към валът на електродвигатеял да бъде монтиран и енкодер, когато е необходимо. Предлагаме комплекти за електродвигатели с габарит от 80 до 315.

2024 © ЕЛИН Инженеринг ООД - ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ