Взривозащитени електродвигатели

Взривозащитените електродвигатели VALIADIS се произвеждат в Италия в сътрудничество с нашите партньори от Euromotori. Това са вид електродвигатели проектирани да работят в среди с взривоопасни газове и пари. Тези електродвигатели се използват в рискови производства като химическата, минната и петролната промишленост.

За да бъдат класифицирани като "взривозащитени", електродвигателите се произвеждат по изискванията на Международната електротехническа комисия, според стандарта IEC 60079, съгласно европейската директива "94/9/EC - Съоръжения за потенциално експлозивна атмосфера (ATEX)"

Взривозащитените електродвигатели предлагани от нас могат да бъдат експлоатирани в помещения и открити пространства от клас 1, 2, 21 и 22, в които е възможно образуване на газо-въздушни взривоопасни смеси, отнесени към категория II B, II C, II 2D, IIGD и II2G и групи Т3, T4, T5 и T6, при продължителен режим на работа S1.

Главната цел при проектирането на взривозащитени електродвигатели е те да не допускат възпламеняването на взривоопасни газове и пари, които могат да ги заобикалят. Те са по-тежки и здрави от стандартните електродвигатели и са създадени да издържат повече на корозия, ниски температури или прегряване.

Взривозащитен електродвигател
Основна роля затова играяе захващането на капаците, клемната кутия и други части с много по-дълбоки засечки и малки междини, така че евентуални искри и топли газове в случай на късо съедниение или авария в електродвигателя да не излизат в заобикалящата среда.

Характеристики

  • Безискрови охлаждащи вентилатори, валове и други части.
  • Взривозащитен дизайн Ex nA; Ex тD
  • Запасени, двойно капсуловани лагери SKF с грес за високи температури
  • Клас на защта IP65
  • Сертификати за взривозащита N. ICEPI 07 ATEX 03C009

Каталози: pdfКаталог Серия MAK pdfКаталог Серии LEX и LEN 

Сертификати: pdfIECEx MAK 56-160 pdfCESI 06 ATEX 059 pdfCESI 06 ATEX 060 pdfICEPI07ATEX03C009

Намери цена на ел. двигател с параметри:

2024 © ЕЛИН Инженеринг ООД - ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ