Асинхронни електродвигатели

Серия МК - Монофазни електродвигатели

Серия МК - Монофазни електродвигатели

 


Производството на асинхронни електродвигатели VALIADIS започна в Атина през 1927 г. Днес фирмата е лидер в областта на асинхронните електродвигатели средно и ниско напрежение на Балканите, разполагайки с най-голям брой електродвигатели разпределени по складовете ни в Пловдив, Атина, Солун и Букурещ.

За да гарантираме надеждна и дългосрочна работа, електродвигателите могат да бъдат приспособени към Вашите условия на работа, с опции като:

  • допълнително охлаждане - при използване на честотни управления и др.
  • нагреватели против конденз и влага - подходящи за електродвигатели работещи на открито или на кораби;
  • спирачки за всички видове електродвигатели;
  • клас на изолация H;
  • разични захранващи напрежения и честоти;
  • намлен корпус и промяна на положението на клемните кутии - когато мястото за монтаж на електродвигателя не е достатъчно;
  • тремични сензори
  • 10kV захранващо напрежение (за електродвигатели средно напрежение);
  • и други

Асинхронните електродвигатели VALIADIS са произведени съгласно стандартите на IEC и DIN.

Всички електродвигатели преминават тест и диагностика, резултатите от които биват предоставяни заедно със сертификатите за качество (при поискване).

Намери цена на ел. двигател с параметри:

2024 © ЕЛИН Инженеринг ООД - ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ