iE5 - Безшумен монофазен честотен преобразувател

Честотен преобразовател ie5iE5 е инвертор осигуряващ стабилен въртящ момент и прецизен контрол. Starvert iE5 има отлични характеристики по отношение на V/f управлението, компенсацията на хлъзгането, безсензорното векторно управление, като същевремено се фокусира върху лесния за употреба интерфейс и функции като голям LCD дисплей, online поддръжка, електро-топлинни защити на електромотора, защита от отпадане на фаза.

  • V/f управление - Настройва напрежението и честотата, така че намагнетизирващия ток на електродвигателя да не се променя
  • 0,1-200Hz
  • Запис на грешките: Последни 3 неизправности
  • IP20 степен на защита
  • RS485 (LS Bus/Modbus)
  • Постояннотоково спиране
  • Избираемо засилване на въртящия момент torque boost (ръчно/автоматично)
  • Избираем PNP/NPN входен сигнал
  • PI контролер
  • Автоматичен рестарт при отпадане на захранването
  • Вграден потенциометър
  • Възможност за копиране на настройките
  • Контрол & управление с PC софтуер

pdfКаталог(En)
pdfУпътване (En)

iE5-s1

iE5-s2 iE5-s3 iE5-s4
2020 © ЕЛИН Инженеринг ООД - ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ